20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Rosłońskiego.

I N F O R M A C J A 


           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszonywykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 206 m. Przemyśla przy ul. Rosłońskiego, oznaczonej jako działka nr 22/2 o pow. 0,0224 ha, objęta KW Nr PR1P/00087332/9 i działka nr 23/2 o pow. 0,0603 ha, objęta KW Nr PR1P/00090525/3, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
          Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 16 sierpnia 2013 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 04-07-2013 09:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:12