12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych,   nr 3 w budynku przy  ul. Słowackiego 32, nr 1 w budynku przy ul. Kopernika 31, nr 17 w budynku przy ul. Kopernika 26, nr 2 w budynku przy ul. Ofiar Katynia 10A, nr 8 w budynku przy Plac Dominikański 4, nr 19 w budynku przy ul. Bpa Glazera 34, nr 4 w budynku przy ul. Wyb. Piłsudskiego 29, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1430 w obr. 207, nr 33 w obr. 207, nr 285 i 281- stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 60 w obr. 215, nr 1115 w obr. 207, nr 799 w obr. 205 i nr 1230 w obr. 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 03-07-2013 12:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-09-2013 15:21