14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o rokowaniach - dot. dz. nr 1965/2 w obr. 202.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje


że w dniu 10 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 1200 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1965/2 o powierzchni 0,0222 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00010936/3, położona przy ul. Okrzei, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1980 w obrębie 202 m. Przemyśla.
Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 17 000,00 zł brutto (słownie złotych: siedemnaście tysięcy 00/100) w tym 23 % podatku VAT.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-07-2013 15:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:27