10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w częściach niewydzielonych na rzecz właścicieli lokali

Przemyśl, dnia 27 czerwca 2013 r.

GL-I.6840.19.2013.AM8                                                                       

 

I N F O R M A C J A

                                                                                

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 miasta Przemyśla, przy ul. Słowackiego 80, oznaczonej jako działka nr 1572/7 o pow. 0,0904 ha, objętej KW Nr R1P/00061581/1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  w częściach niewydzielonych na rzecz właścicieli lokali nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 i 27 w budynku przy ul. Słowackiego 80.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu  10.08.2013 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-07-2013 11:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2014 12:54