2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja na temat składania wniosków do resortowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie standartów PWD

KOMUNIKAT

Wnioski do resortowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  o dofinansowanie standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku należy składać w formie papierowej do Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miejskiego w Przemyślu  ul.Ratuszowa 10 A  - w terminie do dnia 15.07.2013r.

Celem programu jest wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych) o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

W ramach programu dofinansowaniu podlegać będą adaptacje, remonty i prace wykończeniowe, będące wydatkami bieżącymi, związanymi z poprawą warunków opieki wychowania w już funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego oraz doposażenie placówek wsparcia dziennego, w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych.

Wzór  wniosku do pobrania poniżej.

DOTWzór wniosku

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl