17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jaki powinien być Przemyśl w przyszłości? Wypełnij ankietę!

Informacja o badaniach ankietowych wśród mieszkańców Przemyśla i turystów odwiedzających miasto, w związku z aktualizacją Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024”

Trwają prace nad Strategią Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Miasta na kolejne lata. Bardzo ważne są Państwa opinie o Przemyślu. Zespół opracowujący strategię bardzo chciałby się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców oraz turystów są zaspokajane w naszym Mieście, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi. Ankieta jest anonimowa. Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.
W dniach od 2 do 25 lipca 2013r. trwa konsultacja, której celem jest określenie poziomu życia w mieście dzisiaj i wyznaczenie dróg rozwoju na najbliższe lata.

Konsultacja jest częścią prac nad Strategią Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024. Na podstawie analizy zebranych danych opracowana zostanie diagnoza społeczno-gospodarcza. Będzie ona podstawą do dalszych prac twórców dokumentu.

Bardzo istotny w tworzeniu dokumentu Strategii jest współudział mieszkańców. Aby stworzyć realną Strategię, służącą wszystkim Przemyślanom oraz turystom odwiedzającym miasto, potrzebne są głosy osób reprezentujących różne środowiska i grupy interesów.

Mieszkańcy Przemyśla oraz turyści odwiedzający miast mogą wyrazić swoje opinie poprzez ankietę, którą można wypełnić za pośrednictwem Internetu

http://www.cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/strategia-sukcesu-miasta-przemysl

Miasto przygotowało także wersję papierową, dostępną w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy Rynek 1, na Zamku Kazimierzowskim, w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Grodzkiej 1 oraz w Punkcie Informacji Stacja Przemyśla na Dworcu Głównym PKP.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Opublikował:  | Data publikacji: 01-07-2013 17:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:38