9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Społeczni Opiekunowie Zabytków na terenie miasta Przemyśla

Funkcja społecznego opiekuna zabytków to wyraz troski społeczeństwa o pozostałości przeszłości, które przetrwały do naszych czasów oraz powinny zostać zachowane i przekazane przyszłym pokoleniom. Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków, dokładają wszelkich starań o utrzymanie w należytym stanie zabytku, jego otoczenia, troskę o jego zagospodarowanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach. Społeczny opiekun zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568) współdziała z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków oraz Starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami. Ponadto jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na terenie miasta Przemyśla legitymację społecznego opiekuna zabytków posiadają, a ty samym opiekują się następującymi zabytkami: 1. Pan Piotr Kosiorowski - Prochownia nr 12, ul. Sobińskiego 2. Pan Krystian Rachwał - Szaniec N XVIIb „Dynamit”,ul. Swobodna 3. Pan Zbigniew Podolak - Szaniec N XVIIa „Browar”, ul. Bielskiego 4. Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka - Brama Sanocka Dolna, ul. Sanocka 5. Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinskyego - Fort XXI Bakończyce, ul. Bakończycka
Opublikował:  | Data publikacji: 28-06-2013 11:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-11-2013 12:20