10.3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat - ogłoszono Resortowy Program dofinansowania standartów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku.

Komunikat !

Minister Pracy i Polityki Społecznej 27 czerwca 2013 r. ogłosił Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku. Na Program przeznacza się kwotę do 8 mln zł.
 
Celem programu jest wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych) o zasięgu gminnym i ponadgminnym.  
 
W ramach programu dofinansowaniu podlegać będą adaptacje, remonty i prace wykończeniowe, będące wydatkami bieżącymi, związanymi z poprawą warunków opieki wychowania w już funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego oraz doposażenie placówek wsparcia dziennego, w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  -  www.mpips.gov.pl

 

Resortowy Program

dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego   w 2013 roku
 

Jednostki zainteresowane ww. programem proszone są o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A  tel : 16 675 20 42.
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl