7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odpady - co gdzie wrzucać? Prezentujemy najnowsze wytyczne resortu dotyczące dzielenia śmieci.

Według resortu środowiska gminy nie powinny wymagać od mieszkańców mycia opakowań przed ich umieszczeniem w pojemnikach. Prezentujemy najnowsze wytyczne ministerstwa dotyczące zasad segregacji śmieci.

W swoim opracowaniu resort przypomina, że gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców o jak najlepszej jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska (np. zużycie wody do mycia określonych rodzajów odpadów).

Według ministerstwa brak jest technologicznego uzasadnienia wprowadzania dodatkowych wymagań dla mieszkańców dotyczących np. mycia odpadów opakowaniowych przed ich umieszczeniem w pojemnikach, szczególnie w sytuacji, gdy takie wymagania nie są stawiane przez podmioty przetwarzające odpady.

Ponadto resort wskazuje, że w ramach ułatwienia pozbywania się przez mieszkańców odpadów, spółdzielnie i wspólnoty mogą wykorzystać zsypy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych.
Wówczas, zdaniem ministerstwa, możliwe jest podjęcie decyzji o wrzucaniu do zsypów np. odpadów zmieszanych, natomiast odpady selektywnie zebrane mieszkańcy znosiliby do odpowiednich pojemników ustawianych dla nich w najbardziej dogodnych i ogólnie dostępnych miejscach.

W swojej publikacji Ministerstwo Środowiska przedstawia także zasady optymalnej segregacji. Oto one:

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów:

1. Papier to m.in.:

- opakowania z papieru lub tektury,
- gazety i czasopisma,
- katalogi, prospekty, foldery,
- papier szkolny i biurowy,
- książki i zeszyty,
- torebki papierowe,
- papier pakowy.


Nie powinno się wrzucać do papieru:

- papier powlekany folią i kalkę,
- kartony po mleku i napojach,
- pieluchy jednorazowe i podpaski,
- pampersy i podkładki,
- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapety,
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

2. Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:

- butelki po napojach,
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
- opakowania po produktach spożywczych,
- plastikowe zakrętki,
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
- styropian,
- puszki po napojach, sokach,
- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
- złom żelazny i metale kolorowe,
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
- folia aluminiowa,
- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.


Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:

- Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.


3. Szkło opakowaniowe to m.in.:

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła:

- szkło stołowe - żaroodporne,
- ceramika, doniczki,
- znicze z zawartością wosku,
- żarówki i świetlówki,
- szkło kryształowe,
- reflektory,
- nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
- termometry i strzykawki,
- monitory i lampy telewizyjne,
- szyby okienne i zbrojone,
- szyby samochodowe,
- lustra i witraże,
- fajans i porcelana,
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.


4. Odpady „zielone" - roślinne to m.in.:

- gałęzie drzew i krzewów,
- liście, kwiaty i skoszona trawa,
- trociny i kora drzew,
- owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych" - roślinnych:

- kości zwierząt,
- mięso i padlina zwierząt,
- olej jadalny,
- drewno impregnowane,
- płyty wiórowe i MDF,
- leki,
- odchody zwierząt,
- popiół z węgla kamiennego,
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane - jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Najmniej preferowanym sposobem selektywnego zbierania m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z późniejszym zagospodarowaniem odpadów, jest zbieranie odpadów komunalnych do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła" nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są:

- odpady poremontowe i budowlane,
- odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.),
zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
- opony,
- odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Ze względu na warunki lokalne gminy powinny rozważyć również inne selektywnie zbierane rodzaje odpadów np. w sytuacji dużej ilości powstających popiołów zapewnić ich selektywne zbieranie od właścicieli nieruchomości.

 

Przydatne materiały

 

Stanowisko Ministerstwa Środowiska

 

Na podst. informacji Ministerstwa Środowiska
 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-06-2013 15:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2013 12:37