"Wyszehradzki Plac Budowy - Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"

Miło nam poinformować, że w dniach 31 sierpnia i 1 września 2013 r. odbędzie się w Przemyślu spotkanie między reprezentantami państw Grupy Wyszehradzkiej V4 (Polski, Węgier, Czech i Słowacji), służące pogłębieniu współpracy, poznaniu i adaptacji dobrych praktyk mających wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Przedstawiciele władz oraz organizacji pozarządowych z Egeru, Kutnej Hory, Humennego oraz Przemyśla będą uczestniczyć w konferencji pt. "Organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie-razem czy osobno" oraz
imprezie plenerowej w centrum miasta.
Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Szczegóły informacji nt. Funduszu Wyszehradzkiego i projektu >>>

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-06-2013 12:53 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-11-2013 14:16

Na skróty