11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych, nr 1 w budynku przy  ul. Mickiewicza 41, nr 2 w budynku przy  Placu Legionów 7, nr 17 w budynku przy ul. Glazera 32, nr 11 w budynku przy
ul. Piłsudskiego 25, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 557 i nr 555– stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 558 w obr. 207, nr 800 w obr. 205, nr 1191 w obr. 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 07 sierpnia 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 26-06-2013 11:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-09-2013 15:21