22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zaprasza do udziału w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów ze Szwajcarii, które odbędą się w dniach 2 – 5 lipca 2013 r. w Rzeszowie w Sali konferencyjnej Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przy
ul. Rynek 5. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani szwajcarscy specjaliści w następujących dziedzinach:
· międzynarodowa wymiana gospodarcza,
· turystyka,
· produkt regionalny, tradycyjny i ekologiczny,
· funkcjonowanie organizacji pozarządowych na przykładzie Szwajcarii.
Udział w szkoleniach to niepowtarzalna szansa na zdobycie wiedzy dotyczącej możliwości wejścia przez polskie firmy na rynek szwajcarski, poznania najlepszych praktyk wypracowanych przez Szwajcarów w zakresie turystyki i jej promocji, produktów regionalnych i tradycyjnych, funkcjonowania sektora NGO w Szwajcarii ze szczególnym uwzględnieniem sposobów pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność. To także doskonała okazja do zadania pytań wysokiej klasy ekspertom zagranicznym, którzy specjalnie dla Państwa w tych dniach przyjadą do Rzeszowa.

Szczegółowy harmonogram i zakres tematyczny poszczególnych szkoleń znajdą Państwo na załączonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób związanych z turystyką, producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych oraz organizacji związanych z tymi produktami, samorządowców, a także do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić załączony formularz i przesłać na adres e-mail: eskibinska@alp-carp.com lub nr faxu:
+ 48 17 862 20 73 do dnia 26.06.2013. Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać w Biurze Planu Partnerstwa, Informacji
i Promocji pod nrumerem tel. 17 857 63 69 lub ww. adresem e-mail. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona,
a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy!
http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,172,zapraszamy-na-szkolenia.html

Opublikował:  | Data publikacji: 24-06-2013 10:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01