16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Legitymacja społecznego opiekuna zabytków Nr 4

Dnia 21 czerwca 2013 roku Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Błachowicz - wręczyli legitymację społecznego opiekuna zabytków Panu Zbigniewowi Podolakowi i powierzyli tym samym jego opiece Szaniec N XVII A "Browar", obiekt ziemno - murowany wchodzący w skład wewnętrznego pierścienia fortyfikacji dawnej Twierdzy Przemyśl, zlokalizowany na działce nr 6 obręb 205 Miasta Przemyśla.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568) społeczny opiekun zabytków podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnia wiedzę o zabytkach. Społeczny opiekun zabytku jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pan Zbigniew Podolak znalazł się w grupie społecznych opiekunów zabytków zajmujących się na terenie miasta Przemyśla obiektami wchodzącymi w skład wewnętrznego pierścienia umocnień dawnej Twierdzy Przemyśl. Są wśród nich ponadto - Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Krystian Rachwał i Piotr Kosiorowski.

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 21-06-2013 15:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:41