10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Druga umowa z Gminą Miejską Przemyśl w ramach Działania IV.1 podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu  20 czerwca 2013 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie  projektu pn. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Przemyśl, a podmiotem realizującym projekt jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.

Całkowita wartość projektu wynosi 142 073454,33 PLN, w tym dofinansowanie 97 500 000,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885. Długość odcinka  wynosi ok. 3,98 km.
W zakres inwestycji wchodzą następujące działania:
a) Budowa dwujezdniowej drogi obwodowej;
b) Przebudowa odcinków dróg krajowych oraz wojewódzkich;
c) Budowa przepustu na kanale Bakończyckim (Potok Sielec) oraz wiaduktu nad linia kolejową Przemyśl – Malhowice;
d) Budowa infrastruktury towarzyszącej.

Realizowana obwodnica wpłynie na poprawę warunków ruchu tranzytowego usprawniając dojazd do przejścia granicznego w Medyce oraz odciąży istniejącą drogę na odcinku przebiegającym przez miasto. Projekt stanowi przedłużenie oddanej do użytku w 2012 r. wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program obejmuje wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

Umowę podpisali: Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. W spotkaniu oprócz przedstawicieli PARP uczestniczyli również: Piotr Tomański Poseł na Sejm RP oraz Wojciech Błachowicz Zastepca Prezydenta Miasta.

W tym samym dniu, 20 czerwca, w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu nastąpiło otwarcie ofert na realizację inwestycji obejmującej budowę drogi obwodowej Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 i drogę wojewódzką nr 885. Swoje oferty złożyło 6 firm, trwa ich sprawdzanie. O rozstrzygnięciu poinformujemy w osobnej informacji.

źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

JPGNULL (247,84KB)

JPGNULL (217,12KB)

JPGNULL (230,63KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 20-06-2013 13:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:41