12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program ,,Aktywna edukacja”

Program ,,Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu ,, Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje go Ośrodek Rozwoju Edukacji ( lider projektu) w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej ( partner). Głównym celem programu jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów, uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie ich w określeniu swojego zapotrzebowania na sprzęt cyfrowy . Warunkiem przystąpienia szkoły do programu jest zgłoszenie się co najmniej dziesięciu szkół z terytorium powiatu. Zgłoszenie może dokonać sama szkoła. Program rozpocznie się w październiku 2013 r., a zakończy się w czerwcu 2014 roku. Formularz aplikacyjny zamieszczony jest na stronie www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkoła.

PDFNULL (1,79MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 20-06-2013 12:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-06-2013 12:08