10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013-2032” – proj. nr 124/2013.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych – proj. nr 130/2013.

4. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. – proj. nr: 134/2013, 135/2013, 136/2013, 137/2013, 138/2013, 139/2013, 140/2013,

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 141/2013,

b) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr: 142/2013, 143/2013,

c) zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 144/2013,

d) nadania nazwy – proj. nr 145/2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 162/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych – proj. nr 133/2013.

8. Wystąpienia radnych.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Bartmiński

Opublikował:  | Data publikacji: 19-06-2013 13:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:42