9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja PGK Sp. z o.o. - ceny nowych pojemników na odpady komunalne

Informujemy, że zgodnie ze znowelizowaną  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)  od 1 lipca 2013 r. usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę  zapewnia  gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia dotychczasowych umów na usługi wywozu odpadów komunalnych zawartych indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.07.2013r. art. 5 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy o określenie, czy decydują się Państwo na zakup nowego pojemnika, czy też dzierżawę dotychczas używanego wg poniżej przedstawionego cennika.

I. CENY NOWYCH POJEMNIKÓW

 

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA

SPRZEDAŻ

110l

110,00

zł brutto

110 l z kołami

140,00

zł brutto

120l

125,00

zł brutto

240l

150,00

zł brutto

1100l plastik

700,00

zł brutto

1100l ocynk

900,00

zł brutto

 
 
II. CENNIK DZIERŻAWY POJEMNIKÓW
 
 

Pojemność pojemnika

Cena za miesiąc

Cena za rok

110l

1,98

zł brutto za m-c

23,76

zł brutto za rok

120l

1,98

zł brutto za m-c

23,76

zł brutto za rok

240l

2,46

zł brutto za m-c

29,52

zł brutto za rok

1100l

12,30

zł brutto za m-c

147,60

zł brutto za rok

KP-7

42,85

zł brutto za m-c

514,20

zł brutto za rok

 
 

O podjętej decyzji prosimy poinformować PGK Sp. z o.o. przed terminem zakończenia umowy.

Opublikował:  | Data publikacji: 18-06-2013 14:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2013 12:37