6.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat w sprawie zasad odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

Przemyska  Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.)  od 1 lipca 2013 r. usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  w zamian  za opłatę  zapewnia  Gmina Miejska Przemyśl.

W  związku  z powyższym  z  dniem  30.06.2013 roku ulegają rozwiązaniu wszystkie obowiązujące umowy zawarte z  Przemyską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na  terenie miasta Przemyśla. 

         Zarząd Spółki
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl