8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 25 czerwca 2013 r. (wtorek) o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 18 (sala narad, I piętro) odbędzie się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W programie spotkania przewidziano m.in.: przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012” oraz omówienie wyników oceny jakości współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.
Ponadto członkowie Rady poruszą temat organizacji III Przemyskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-06-2013 10:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2013 14:16