11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyszehradzki Plac Budowy (PL)

 

 

HUMENNE   KUTNA HORA
 
www.humenne.sk   www.kutnahora.cz
   
EGER www.visegradfund.org PRZEMYŚL
 
www.eger.hu   www.przemysl.pl
 
 
GRUPA WYSZEHRADZKA
 
Grupa Wyszehradzka to termin powstały w 1991 roku na spotkaniu ówczesnych prezydentów Polski, Węgier oraz istniejącej w tamtym czasie Czechosłowacji, na węgierskim zamku w mieście Wyszehrad. Miejsce spotkania nawiązywało do spotkań królów Polski, Czech i Węgier w Wyszehradzie w 1335 i 1338 roku.
 
  Do spotkania doszło ze względu na podobne cele i możliwości prowadzenia europejskiej polityki zagranicznej przez państwa grupy wyszehradzkiej. Rok 1991 przypadał zaledwie parę lat po upadku Związku Radzieckiego i państwa biorące udział w spotkaniu planowały ostatecznie uniezależnić się od dawnego systemu i porozumieć się w celu wspólnego wspierania i koordynacji działań mających na celu integrację z resztą Europy.
 
  Grupa Wyszehradzka sukcesywnie wspierała się na arenie międzynarodowej, dochodziło do kolejnych spotkań w różnych krajach, w tym między innymi w Krakowie. W 2000 roku stworzono Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie. Od tego czasu znacznie zwiększyła się ilość spotkań grupy, na których nie omawiano tylko spraw zewnętrznej polityki zagranicznej, ale również kwestie wzajemnych relacji między członkami grupy, ponieważ reprezentowały one podobny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Właśnie z myślą o wzajemnej pomocy i integracji stworzony został projekt pt. „Wyszehradzki Plac Budowy”.
 
OPIS PROJEKTU
 
W ramach projektu, w Przemyślu odbędzie się spotkanie między reprezentantami państw Grupy Wyszehradzkiej V4 (Polski, Węgier, Czech i Słowacji), służące pogłębieniu współpracy, poznaniu i adaptacji dobrych praktyk stosowanych w miastach grupy wyszehradzkiej: Eger, Kutna Hora, Humenne, Przemyśl, mających wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Mottem spotkania będą słowa J.F. Kennediego: „Nie pytaj, co twoje miasto może zrobić dla ciebie – zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego miasta”.
 
Konferencja pod tytułem „Organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie – razem czy osobno”, która odbędzie się podczas spotkania ma pokazać rolę organizacji w kształtowaniu rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Partnerzy z miast (Eger, Kutna Hora, Humenne, Przemyśl) oraz zaproszeni uczestnicy z Mościsk (Ukraina) zaprezentują najlepsze praktyki i rozwiązania z tej dziedziny. Na podstawie wcześniej wypełnionych ankiet od partnerów zostanie opracowana i zaprezentowana, analiza porównawcza formalno-prawnych podstaw działania organizacji w krajach V4 oraz rozwiązań stosowanych w samorządach. Konferencję uzupełnią warsztaty, których rezultatem będzie wypracowanie optymalnego, uniwersalnego modelu współpracy między organizacjami oraz partnerstwa na płaszczyźnie organizacje – samorząd.
 
Oprócz konferencji, w następnym dniu podczas planowanej otwartej imprezy plenerowej w centrum miasta odbędzie się prezentacja działalności organizacji pozarządowych w namiotach (pokaz materiałów, ulotek, wyrobów rękodzielniczych itp.) oraz na scenie (rozmowy, pokazy, występy artystyczne). Celem tego działania jest pokazanie społeczności miasta Przemyśla jak ogromnym potencjałem dysponują organizacje, w jak wielu dziedzinach mogą współpracować między sobą i jak ich działalność rzutuje na wizerunek miasta.
 
 
 
 
 
 

 

MIASTA PARTNERSKIE
 
 
PRZEMYŚL (www.przemysl.pl) – jedno z najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jego tysiącletnie, burzliwe dzieje splatały się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. Miasto położone u podnóża Karpat, szczycące się bogactwem ponad tysiąca zabytków, urzeka niezapomnianym pejzażem stromych uliczek, przytulonych do nich wiekowych budowli i wspinających się coraz wyżej wież starych kościołów. Pamiątki wielkiej, europejskiej historii oraz bliskość dawnych polskich Kresów i ich wyjątkowa atmosfera powodują, że Przemyśl posiada tworzony przez stulecia specyficzny klimat, którym nie może się pochwalić wiele większych od niego i zdawałoby się ważniejszych miast.
 
 
 

EGER (www.eger.hu) – węgierskie miasto położone u wrót Gór Bukowych, określane mianem „perły baroku”. Licząca ponad tysiąc lat siedziba biskupia przetrwała w swej historii niejedno zawirowanie. Przez prawie 100 lat miasto pozostawało pod okupacją turecką. Ogromna tradycja historyczna i wspaniała atmosfera sprawiają, że miasto odwiedzane jest przez turystów przez cały rok. Latem i zimą można skorzystać tutaj z dobroczynnych kąpieli w termalnych źródłach słynących z leczniczych właściwości. Popołudnia można spędzić na degustacji najsłynniejszego węgierskiego wina "bycza krew" w Dolinie Pięknej Kobiety, zwiedzić ruiny zamku, który zasłynął z bohaterskiej obrony przed Turkami lub wejść na najbardziej wysunięty na północ Europy minaret.
 
 

KUTNA HORA  (www.kutnahora.cz) – to czeskie miasto, którego jak sama nazwa wskazuje, jest związana z wydobywaniem srebra (kutat czes. – wydobywać). Już w 1142 roku w położonej niedaleko Kutnej Hory miejscowości Sedlec założono pierwszy w Czechach klasztor cystersów, z kolei pod koniec XIII wieku powstała również pierwsza osada górnicza nazywana Cuthna antiqua - Stará Kutna, która w krótkim czasie stała się bogatym królewskim miastem. W 1300 roku król Wacław II wydał ustawę górniczą o nazwie „Ius regale montanorum“. W tym samym roku rozpoczął reformę monetarną. Sto lat później król Wacław IV wydał tzw. dekret kutnohorski, który doprowadził do zmiany stosunku głosów na Uniwersytecie Praskim na korzyść Czechów. Nie bez przyczyny Kutna Hora nosi miano skarbca kraju, ponieważ bogactwo pochodzące właśnie z tego miasta umożliwiało szybki rozwój Królestwa Czeskiego. Dzięki bogatej historii i swojej wyjątkowości Kutna Hora została w 1995 toku wpisana na listę UNESCO.
 

HUMENNE (www.humenne.sk) - jest dziś miastem o nowoczesnej zabudowie, ponieważ podczas drugiej wojny światowej zostało znacznie zniszczone. Po wojnie kształt miasta uległ zmianie, przybyły nowe zakłady przemysłowe na czele z wielkim kombinatem chemicznym „Chemlon“, produkującym włókna sztuczne. Miasto powstało ze starej słowiańskiej osady, wspominanej już w XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1317 roku. W średniowieczu miasto było ośrodkiem rozległych dóbr feudalnych. Ze względu na położenie przy szlaku handlowym łączącym Węgry z Polską, miasto uzyskało także prawo do organizowania targów, co przyczyniło się do olbrzymiego rozwoju rzemiosła i handlu, szczególnie w XVII i XVIII wieku.
 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-06-2013 14:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-01-2014 13:30