10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Potokowej.

I N F O R M A C J A

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 257 o pow. 0,2843 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00066063/9 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Potokowej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 29 lipca 2013 r.

 

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-06-2013 10:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:25