11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany demograficzne powodem ruchu kadrowego w oświacie przemyskiej.

Proponowane w ostatnich miesiącach przeze mnie zmiany w przemyskiej oświacie, polegające m.in. na łączeniu jednostek, podyktowane były nie tylko koniecznością wprowadzenia oszczędności, ale w dużej części niekorzystnymi zmianami demograficznymi – zmniejszającą się liczbą uczniów. Kolejnym potwierdzeniem tych niekorzystnych tendencji demograficznych są wyniki naborów do szkół i związany z tym ruch kadrowy w przemyskiej oświacie.

Wg projektów arkuszy organizacji jednostek oświatowych, które zatwierdzone zostały w maju br., liczba oddziałów w szkołach prowadzonych przez Miasto Przemyśl zmniejszy sie w przyszłym roku szkolnym o 40. Jednakże nabór do szkół nie został jeszcze ostatecznie zakończony – zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez kuratora oświaty – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne będą finalizowały sprawy naboru na początku lipca, a szkoły dla dorosłych w sierpniu.

Niemniej jednak, w maju,  dyrektorzy szkół i placówek zmuszeni byli podejmować decyzje kadrowe zgodnie z projektowaną na przyszły rok szkolny organizacją jednostek.

Z informacji zebranych ze szkół i placówek wynika, że 71 spośród ok. 1300 nauczycieli zatrudnionych w przemyskich jednostkach oświatowych otrzymało wypowiedzenia stosunku pracy, w tym 45 zatrudnionych w pełnym wymiarze i 26 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Stanowi to ok. 5,5 % ogólnej liczby nauczycieli zatrudnionych w miejskich jednostkach oświatowych.  20 osób, spośród ww., posiada uprawnienia emerytalne lub prawo do tzw. świadczenia kompensacyjnego.

Dość liczna grupa nauczycieli, zatrudnionych w tym roku na pełnych etatach, przystała na propozycję dyrektorów szkół i zgodziła się na obniżenie wymiaru zajęć, co było alternatywą dla wypowiedzenia stosunku pracy jednemu spośród nich. Zmiany te dotknęły 126 nauczycieli.

Podjąłem również działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków zmniejszenia liczby godzin dydaktycznych - 37 nauczycieli skierowano do uzupełnienia etatów do innych jednostek oświatowych, umożliwiając w ten sposób kontynuację zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla 3 nauczycieli zaistniała możliwość przeniesienia służbowego do innych jednostek, w których pojawiły się wakaty.

Prezydent Miasta

Robert Choma

Opublikował:  | Data publikacji: 14-06-2013 14:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-04-2014 15:17