11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Regionalny Ośrodek EFS zaprasza

Pragniemy poinformować, iż od kwietnia 2013 r. Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu została instytucją prowadzącą Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu. Teren działania ośrodka obejmuje powiaty: przemyski, jarosławski, przeworski oraz lubaczowski.

Jednym z celów ośrodka jest pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy unijnych, pomoc w zawieraniu partnerstw projektowych, a także aktywizacja lokalnej społeczności.
W ramach swoich usług ROEFS prowadzi nabory na bezpłatne szkolenia z zakresu m. in. księgowości projektów realizowanych w ramach POKL, zamówień publicznych w projektach POKL, opracowaniu projektu z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych i płatniczych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wiele innych.

Oferta skierowana jest w głównej mierze do :
- organizacji pozarządowych,
- szkół, w tym: podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, placówek edukacyjnych w tym przedszkolnych lub organów prowadzących,
- wszystkich innych podmiotów będących projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tyś. mieszkańców.


Kontakt:

Regionalny Ośrodek EFS, ul. Kopernika 20, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 678-90-13, e-mail: info_przemysl@roEFS.pl; www.przemysl.roEFS.pl

 

PDFUlotka informacyjna (501,18KB)

JPGNULL (10,07KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 14-06-2013 12:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-06-2013 12:44