11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu

  Z inicjatywy Prezydenta Miasta Przemyśla w dniach od 22 do 24 maja br. w Ośrodku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Nadzieja” na Wybrzeżu Dubieckim odbyło się szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu oraz członków zespołu motywującego do leczenia odwykowego.

       Zajęcia prowadzone były przesz eksperta PARPA, psychologa Andrzeja Wojciechowskiego i miały charakter wykładowo – warsztatowy. Ich celem było podniesienie umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tematy podejmowane w części wykładowej szkolenia to m.in.: Polska 2013 – skala problemów, cele i wyzwania; Przemoc w rodzinie; Strategie działania; Praca nad stereotypami; Praca nad casusami przemocy domowej; Wpływ reklamy i marketingu na spożycie alkoholu i wiele innych interesujących zagadnień. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia mieli możliwość przećwiczyć posiadaną wiedzę z zakresu technik pomocnych w pierwszym kontakcie z klientem, barier komunikacyjnych, rozpoznawania przemocy oraz pracy w zespole interdyscyplinarnym w oparciu o tzw. „trudny przypadek”.

        Celem szkolenia była również integracja osób pracujących ze sobą w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej i uzależnień.

        Na zakończenie prowadzący szkolenie Andrzej Wojciechowski oraz Pani Danuta Wiech Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych wręczyli uczestnikom zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

        Szkolenie sfinansowane zostało ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarezerwowanych na rok 2013 r.

 

JPGUczestnicy szkolenia.

JPGUczestnicy szkolenia.

JPGUczestnicy szkolenia.

JPGUczestnicy szkolenia.

JPGUczestnicy szkolenia.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-06-2013 12:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2013 12:35