13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych     nr 3 w budynku przy ul. Słowackiego 32, nr 9 w budynku przy ul. Mickiewicza 41, nr 2 w budynku przy ul. Frankowskiego 4, nr 2 w budynku przy ul. Grodzkiej 3, nr 15 w budynku przy ul. Słowackiego 78C, nr 7 i nr 22 w budynku przyul. Słowackiego 78B, nr 12 w budynku przy       ul. Piotra Kmity 4, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1430 w obr. 207, nr 557 i nr 555– stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 1801 obr. 207, nr 1151, nr 1148 i nr 1166 – stanowiące podwórka wszystkie w obr. 207, nr 1576 i nr 1572/3 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 1569 i nr 1572/4 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 1174 w obr. 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 24 lipca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-06-2013 11:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-01-2014 10:25