20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się II Przemyskie Forum Organizacji Pozarządowych

Kilkadziesiąt osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz miejskich instytucji publicznych, uczestniczyło w II Przemyskim Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w środę 5 czerwca 2013 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.  

W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla zebranych przywitał Robert Gawlik, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, wyjaśniając cel spotkania.

Następnie głos zabrała dr Zofia Bator, która podczas swojej prelekcji starała się udowodnić, że kryzys w organizacji może stać się okazją do jej rozwoju, kiedy zostanie dostrzeżony, zwerbalizowany oraz dokładnie przeanalizowany. Wymieniając jego przyczyny zwróciła szczególną uwagę na problem zniechęcenia lidera oraz członków organizacji. Często rodzi się on z osłabienia motywacji w wyniku braku zrozumienia i zainteresowania ze strony innych, braku odpowiednich warunków do działania oraz niepowodzenia. To wszystko osłabia wiarę we własne możliwości i w sens działania. Jako sposób rozwiązanie tego problemu zasugerowała konieczność wzmocnienia motywacji poprzez przemyślenie misji organizacji, form działania oraz poszukanie odpowiedniego wsparcia.
Dalej prelegentka stwierdziła, że misja organizacji (a więc cele, które chce się osiągnąć i wartości, które się upowszechnia), są głównym „motorem napędowym”. To one rodzą wiarę i entuzjazm, tak ważne dla powodzenia każdego działania. Na koniec prelegentka podała konkretny przykład projektu, zrealizowanego przy wsparciu różnych instytucji oraz współpracy z innymi organizacjami, jako dowód, że „nie pieniądze tworzą kulturę lecz ludzie”. Był to wstęp do dalszej części spotkania, w której głos zabrali przedstawiciele przemyskich instytucji oraz organizacji pozarządowych.

Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Głowacz, informując zebranych o powstaniu w Przemyślu Oddziału Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Hotelu Accademia (dawniej Gromada), który realizuje projekt „NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim”. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego szkolenia i doradztwa oraz z wyjazdu na „szkołę liderów”. Przy tej okazji zaprosił wszystkich do skorzystania z przedstawionej oferty.

Z kolei Ludomir Lewkowicz, przedstawiciel Podkarpackiej Rady Organizacji Pożytku Publicznego, reprezentujący jednocześnie Stowarzyszenie „Wolne Miasto Przemyśl”, podzielił się własnym doświadczeniem związanym z organizacją dwóch międzynarodowych festiwali Fort Missia. Jego zdaniem istnieją pewne luki w przepisach prawnych, dotyczące kwestii związanych z konkursami, co warto byłoby zmienić np. poprzez inicjatywę ustawodawczą. Wskazał przy tym na ważne cechy, które powinien posiadać każdy lider: życzliwość, otwartość i bezinteresowność, dzięki którym zyskuje się m.in. partnerów do realizacji projektów oraz współpracowników.

Danuta Wiech - Naczelnik Wydziały Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu poruszyła temat wniosków składanych w ramach otwartych konkursów ofert, zwracając uwagę na powtarzające się zjawisko powielania z roku na rok treści wniosków. Zaapelowała do zebranych o uważne czytanie ogłoszeń konkursowych, aby składane oferty były kompletne i spełniły określone warunki. Podkreślała przy tym, że zarówno urząd, jak i organizacje znajdują się po jednej stronie, są partnerami w realizacji zadań; chodzi o to, aby zrobić coś wspólnie dla dobra innych i zrobić to solidnie.

Danuta Czesak, reprezentująca Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich, podziękowała pracownikom urzędu za wsparcie i pomoc przy organizacji międzynarodowej konferencji popularno-naukowej „Kresy – wczoraj, dziś, jutro”. Impreza ta miała bardzo pozytywny wydźwięk.

Następnie głos zabrał Jerzy Pilecki, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Regionu Ziemi Przemyskiej, wskazując iż jego organizacja od kilkunastu lat działa bez dofinansowania, jednak zyskuje ciągle nowych członków. Wszyscy członkowie stowarzyszenia są wolontariuszami. Na spotkania przychodzą ludzie chorzy na cukrzycę, ale również inne osoby. Dzięki dobrej atmosferze, jaka panuje w tym stowarzyszeniu, staje się ono miejscem wsparcia nie tylko dla chorych ale również samotnych.

Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu Adam Halwa wyznał, że od wielu lat współpracuje z różnymi organizacjami i jest nadal otwarty na taką współpracę. Ze swojej strony zaprosił do niej obecnych oraz zadeklarował przesyłanie informacji o możliwości dofinansowania z różnych źródeł. Według niego dla pozyskania tych środków (w ramach konkursu) najważniejszy jest pomysł, to on najczęściej rzutuje zarówno na opracowanie, jak i ocenę wniosku.

Pan Bogusław Motyl poinformował zebranych o utworzeniu przy Urzędzie Gminy w Przemyślu forum organizacji pozarządowych; we wrześniu odbędzie się spotkanie robocze, na które już teraz zaprosił wszystkich zainteresowanych.

Na koniec głos zabrał Pełnomocnik Prezydenta Robert Gawlik, zapraszając wszystkich do współpracy oraz włączenia się w planowany na koniec sierpnia br. III Przemyski Piknik Organizacji Pozarządowych, tym razem z udziałem gości zagranicznych. 

Dr Zofia Bator kończąc to spotkanie życzyła wszystkim wielu siły i optymizmu w działaniu oraz pomysłowości i wytrwałości w przezwyciężaniu trudności.

 

Dr Zofia Bator


Organizatorzy II Przemyskiego Forum Organizacji Pozarządowych składają szczególne podziękowania Panu Wojciechowi Władyczynowi, dyrektorowi Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej za życzliwość i udostępnienie sali.
 


Patrząc dziś z perspektywy na II Przemyskie Forum Organizacji Pozarządowych można uznać je za istotny krok na drodze współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami, zwłaszcza Urzędem Miejskim w Przemyślu. Ważnym novum była tu zarówno oddolna inicjatywa zorganizowania tego spotkania, która wypłynęła od Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej, jak również aktywny udział przedstawicieli organizacji, dzielących się własnym doświadczeniem oraz deklarujących gotowość współpracy. Apel Zofii Bator skierowany do organizacji „o wzięcie spraw w swoje ręce” mamy nadzieję, że wkrótce zaowocuje kolejnymi udanymi inicjatywami oraz projektami.

 

JPGProwadząca spotkanie dr Zofia Bator

JPGUczestnicy II Przemyskiego Forum Organizacji Pozarządowych-5.06.2013 r.

JPGUczestnicy II Przemyskiego Forum Organizacji Pozarządowych-5.06.2013 r.

JPGUczestnicy II Przemyskiego Forum Organizacji Pozarządowych-5.06.2013 r.

JPGUczestnicy II Przemyskiego Forum Organizacji Pozarządowych-5.06.2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 11-06-2013 12:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43