16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bakończyckiej 9, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

I N F O R M A C J A 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszonywykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  położonej w obrębie 212 m. Przemyśla przy ul. Bakończyckiej 9, oznaczonej jako działka nr 236/1 o pow. 0,2125 ha, objęta KW Nr PR1P/00093921/0, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioskio nabycie nieruchomości w terminie do dnia 22.07.2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 10-06-2013 14:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:29