2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, ul. Dworskiego

I N F O R M A C J A 

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszonywykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla przy ul. Aleksandra Dworskiego, oznaczonej jako działka nr 1052 o pow. 0,0517 ha, objętej KW Nr PR1P/00000535/9, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651, ze zm.) upływa w dniu 22 lipca 2013 r.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl