1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uczeń przemyskiej jedenastki studentem Politechniki Rzeszowskiej - z wizytą na uczelni

Dnia 17 maja 2013 roku uczniowie klas szóstych i piątych pod opieką pani dyrektor Beaty Kosickiej-Siwak oraz nauczycielek: pani Lucyny Babskiej, pani Anety Jabłońskiej i pani Anny Dryniak wzięli udział w pierwszym spotkaniu z władzami Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i studentami różnych wydziałów tejże uczelni. Wszystko za sprawą podpisanego 24 kwietnia 2013 porozumienia o współpracy pomiędzy panią dyrektor Beatą Kosicką-Siwak   a dziekanem Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Grzegorzem Ostaszem.

Wedle postanowień w każdym roku szkolnym/akademickim począwszy od 2012/2103 organizowane będą spotkania, których celem będzie zapoznanie uczniów ze strukturą uczelni wyższej, jej formami kształcenia, a także udział w zajęciach specjalnie przygotowanych dla młodzieży i spotkanie ze studentami Politechniki.

Podczas tegorocznej wizyty uczniowie mieli okazję zwiedzić Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, gdzie każdy mógł poczuć się pilotem i zasiąść za sterem prawdziwego samolotu, a następnie różne Wydziały  Politechniki Rzeszowskiej(m.in. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Fizyki i Matematyki Stosowanej, Zarządzania). Młodzież szkolna miała okazję nie tylko uczestniczyć w zajęciach z różnych dziedzin prowadzonych specjalnie dla niej, ale również spotkać się i osobiście porozmawiać ze znanymi uczelnianymi osobistościami. Mogli uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach z psychologii prowadzonych przez Panią dr Justynę Stecko, (wykład na temat technik manipulacji), w demonstracji zjawisk fizycznych poprowadzonych przez dr Tadeusza Jasińskiego i mgr inż. Bogdana Boś,  a także w  zajęciach z kryminalistyki poprowadzonych przez studentów Jakuba Grabowskiego i Magdalenę Kustrę. 

Na Wydziale Lotnictwa tunel aerodynamiczny, modelarnię samolotów pokazał uczniom inż. Marcin Marchewka.

Uwieńczeniem zajmujących spotkań był występ studenta, znakomitego solisty i gitarzysty -  Jakuba Januszczaka, który wystąpił solo z własnym repertuarem, jak się okazało nie po raz pierwszy, ponieważ brał udział w słynnym programie telewizyjnym "X FACTOR". Zaprezentował uczniom również swoje niezwykłe umiejętności związane z beatboxem. Spotkanie z nim na pewno na długo zapisze się w ich pamięci i również zmobilizuje do poszerzania swoich zainteresowań muzycznych.

Słowo końcowe wygłosiła pani prodziekan Wydziału Zarządzania dr Marta Pomykała, wyrażając w nim zadowolenie z naszej wizyty i rozpoczętej współpracy. Przybliżyła uczniom strukturę uczelni wyższej oraz zapoznała z formami i zasadami kształcenia na Politechnice. Złożyła również podziękowania na ręce pani Joanny Szafran - koordynatora projektu oraz współpracujących z nią studentów, podkreślając ich aktywność i ogromne zaangażowanie w realizacji zadań   w ramach programu ,,Projektor – wolontariat studencki”.

Wybory młodego człowieka zależą od niego samego, ale  zadaniem  belfrów jest wskazywanie tej właściwej drogi, nieustanne dawanie poczucia bezpieczeństwa, pomaganie w podejmowaniu trafnych decyzji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nasza szkoła zorganizowała uczniom spotkanie z doradcą zawodowym, co pomogło dzieciom na sprecyzowanie swoich zainteresowań. Jako nauczyciele wspieramy więc ucznia w dążeniu do pogłębiania wiedzy i robimy wszystko, aby stworzyć mu warunki dla rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności.

Dzięki nawiązanej współpracy z Politechniką Rzeszowską  uczniowie naszej szkoły rozpoczęli nową przygodę edukacyjną, która z pewnością będzie miała znaczący wpływ na ich przyszłość.

Anna Dryniak

JPGNULL (107,16KB)

JPGNULL (124,24KB)

JPGNULL (123,28KB)

JPGNULL (100,33KB)

JPGNULL (122,59KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 10-06-2013 08:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-06-2013 08:07