25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

GL-I.6840.1.2013.AM8       

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                        

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 1U o pow. 52,89 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Barskiej 11, na działce nr 1711 o pow. 0,0480 ha w obrębie 205 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00056446/5, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu  19.07.2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 07-06-2013 15:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:23