9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacje Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Przemyśla

W czerwcu br. zostały zawarte umowy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na dofinansowanie robót w trzech obiektach zabytkowych na terenie Przemyśla:

- roboty budowlano-konserwatorskie wewnątrz kolektora sanitarnego przy ul. Mostowej, stanowiącego część podziemnej trasy turystycznej - wysokość przyznanej dotacji wynosi 50.000 zł i stanowi 18,73% kosztów zadania. Zakończenie prac przewidziane jest na dzień 31 październik br.

- prace remontowo-konserwatorskie (m.in. elewacja, posadzki, okładziny ścienne, taras) w budynku Bramy Rycerskiej w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu” z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną - wysokość przyznanej dotacji wynosi 70.000 zł. Jest to kolejne źródło finansowania ww. inwestycji po dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- prace konserwatorskie (I etap) przy polichromii ściennej zachowanej w klatce schodowej budynku dawnego Klasztoru Dominikanek (później Garnizonowego Klubu Oficerskiego) przy ul. Grodzkiej w Przemyślu - wysokość przyznanej dotacji celowej wynosi 50.000 zł
i stanowi ponad 46% kosztów zadania. Zakończenie prac przewidziane jest na miesiąc listopad br.

Opublikował:  | Data publikacji: 06-06-2013 14:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:41