Rozmowy o „Domu Polskim” we Lwowie

Informacja z ubiegłego tygodnia (30 maja) o przekazaniu przez Radę Miasta Lwowa budynku na potrzeby „Domu Polskiego” we Lwowie, była okazją do spotkania i wspólnej konferencji prasowej Prezydenta Miasta Roberta Chomy i Konsula Generalnego RP we Lwowie Jarosława Drozda. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się w Urzędzie Miejskim w dniu 5 czerwca br. a wzięli w nim udział także: Emilia Chmielowa Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Emil Legowicz Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej , Konsul Marian Orlikowski Kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie oraz Jan Bartmiński Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu.

Goście Prezydenta przedstawili szczegóły dotyczące przekazania budynku na potrzeby „Domu Polskiego” oraz informacje o planach dotyczących jego zagospodarowania. Budynek przy ul. T. Szewczenki 3a (adres tymczasowy, ponieważ nieruchomość została wydzielona z kompleksu wojskowego) ma powierzchnię ok. 1300 m2 i jest w dobrym stanie technicznym. W ubiegłym roku decyzją Rady Ministrów Ukrainy został przekazany przez Ministerstwo Obrony samorządowi Miasta Lwowa, który na swojej ostatniej sesji zdecydował o przekazaniu w dzierżawę na 49 lat (maksymalna dopuszczalna na Ukrainie dzierżawa) na potrzeby „Domu Polskiego”. Zarówno Konsul Jarosław Drozd, jak i pozostali uczestnicy spotkania podkreślali, że decyzja samorządu Miasta Lwowa ma swoje korzenie w uchwale Rady Miejskiej w Przemyślu podjętej w 2009 roku oraz ostatecznym przeniesieniu prawa własności (marzec 2011) budynku przy ul. T. Kościuszki 5 w Przemyślu na rzecz Związku Ukraińców w Polsce. Za wieloletnie starania i podjęte uchwały goście podziękowali Prezydentowi Miasta Przemyśla i całemu samorządowi Miasta.

Podjęte przez samorząd Miasta Przemyśla działania były ważnym argumentem w toczących się negocjacjach w sprawie „Domu Polskiego”. Konsul Jarosław Drozd wspominając także o niedawnym otwarciu „Domu Polskiego” w Iwano – Frankowsku, a także o wstępnych rozmowach z samorządem Miasta Tarnopola w sprawie udostępnienia budynku na potrzeby społeczności polskiej, stwierdził, że świadczy to o bardzo dobrym klimacie do polsko – ukraińskiego dialogu.

Według wstępnych zamierzeń w „Domu Polskim” we Lwowie powinna znaleźć się sala widowiskowa na ok. 200 miejsc, sala prób, sale do nauki języków, zaplecze gastronomiczne itp. a jego funkcjonowanie ma służyć społeczności polskiej mieszkającej we Lwowie i wszystkim mieszkańcom Miasta. Prezydent Robert Choma zadeklarował pomoc samorządu Przemyśla w wyposażeniu części budynku lub np. jednej z sal, która została by wzięta pod opiekę przez nasze Miasto i podzielił się pomysłem, aby innymi salami zaopiekowały się inne miasta partnerskie Lwowa.

JPGNULL (839,20KB)

JPGNULL (874,32KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-06-2013 15:28 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-03-2014 12:38

Na skróty