13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 12 w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 16, nr 9 w budynku przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, nr 1 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 30, nr 10 przy ul. Piotra Kmity 4, nr 11 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 44A, nr 17 w budynku przy ul. Stanisława Staszica 3, nr 4 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 2, nr 8 w budynku przy ul. Aleksandra Dworskiego 84 i nr 23 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 25, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 2758 i nr 2759 – podwórko obie w obrębie nr 202, nr 1169 w obrębie nr 207, nr 805 w obrębie nr 205, nr 1174 w obrębie nr 207, nr 685 w obrębie nr 205, nr 542 w obrębie nr 207, nr 395 w obrębie nr 207 oraz nr 717 i nr 716 – podwórko obie w obrębie nr 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 16 lipca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 04-06-2013 08:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-09-2013 15:21