9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, położonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego

INFORMACJA
 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w obrębie 202 m. Przemyśla, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonych jako:
1) działka nr 2916/19 o powierzchni 0,0752 ha,
2) działka nr 2916/20 o powierzchni 0,0921 ha,
3) działka nr 2916/21 o powierzchni 0,0859 ha,
4) działka nr 2916/22 o powierzchni 0,0834 ha,
5) działka nr 2916/23 o powierzchni 0,0799 ha,
6) działka nr 2916/26 o powierzchni 0,0669 ha,
7) działka nr 2916/28 o powierzchni 0,0680 ha,
8) działka nr 2916/32 o powierzchni 0,0655 ha,
objęte księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, każda z udziałem 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7;
9) działka nr 469/2 o powierzchni 0,0098 ha, działka nr 470 o powierzchni 0,0433 ha, działka nr 471/1 o powierzchni 0,0063 ha i działka nr 472/1 o powierzchni 0,0003 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00038896/2,
10) działka nr 471/2 o powierzchni 0,0217 ha i działka nr 472/2 o powierzchni 0,0125 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00038896/2, oraz działka nr 2920/7 o powierzchni 0,0532 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 12 lipca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 31-05-2013 13:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:23