10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

GL-I.6840.30.2013.AM8       

 

O G Ł O S Z E N I E

                                                                                                        

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu mieszkalnego nr 1A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy Pl. Katedralnym 5, na działce nr 1177 o pow. 0,0212 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00057707/0, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu  12 lipca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 31-05-2013 10:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-09-2013 15:21