22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Dni Rodzicielstwa Zastępczego" w Przemyślu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu oraz Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Dom” - zrzeszające rodziny zastępcze przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu i Szkołą Podstawową nr 1 w Przemyślu zorganizowało imprezę kulturalną z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” pod hasłem „Z serca do serca”.
Impreza odbyła się dnia 25 maja 2013 r. na terenie SP nr 1 w Przemyśl dzięki uprzejmości Dyrektora szkoły Pana Macieja Kozłowskiego. Uczestnikami imprezy były dzieci z rodzin zastępczych oraz ich opiekunowie. Celem imprezy było zintegrowanie dzieci i rodziców zastępczych oraz uświadomienie rodzicom, jakie prawa i obowiązki posiadają dzieci a jakie rodzice. Przedsięwzięcie miało na celu stworzenie dzieciom możliwości prezentowania swojej twórczości, osiągnięć, upodobań, jak również zwrócenie uwagi na ich potrzeby i pragnienia.
Podczas imprezy zorganizowano szereg konkurencji sportowych, logicznych oraz zręcznościowych, każde dziecko zaliczało poszczególne konkurencje i zbierało potwierdzenia w tzw. paszporcie. Każdy uczestnik po wykonaniu wszystkich zadań otrzymywał upominek. W trakcie imprezy dzieci mogły bezpłatnie korzystać z dmuchanej trampoliny i zjeżdżalni, a wszyscy uczestnicy zostali ugoszczeni poczęstunkiem m.in. pizzą, kiełbaską z grilla, ciastkami, owocami, sokami i napojami. Dużą pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprezy uzyskaliśmy ze strony wolontariuszy i młodzieży ze Świetlicy TPD „Przystań”, którymi opiekował się Kierownik Świetlicy Pan Dariusz Lasek.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili znamienici goście m.in.: Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Tomasz Wardęga Asystent Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz, Radny Miejski Robert Bal, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM Przemyśla Danuta Wiech, Dyrektor MOPS w Przemyślu Tomasz Baran, Zastępca Dyrektora MOPS w Przemyślu Elżbieta Herbut, Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 12 W. Łukasińskiego Krystyna Makara, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji Bogusława Sebastianka oraz wielu wyśmienitych gości przedstawicieli MOPS i Rad Osiedlowych.
Łącznie w imprezie uczestniczyło ok. 200 osób, rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi oraz zaproszeni goście.

Odznaką „Przyjaciela Dziecka” nadaną przez Podkarpacki Oddział Regionalny TPD w Rzeszowie za bezinteresowną działalność na rzecz dzieci uhonorowano Pana Tomasza Barana  -  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Przemyślu oraz Pana Macieja Kozłowskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu.
W imprezie uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Straży Pożarnej w Przemyślu oraz przedstawiciele Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu, którzy zaprezentowali pokaz tresury i posłuszeństwa psów, a dzieci miały możliwość ubrać umundurowanie funkcjonariuszy oraz zobaczyć sprzęt i samochód używany przez Straż Ochrony Kolei.
W trakcie imprezy uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i podopieczni Świetlicy Oratorium  zaprezentowali program artystyczny, który był miłą atrakcją i bardzo spodobał się uczestnikom imprezy.

Impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia Fundacji Ernst & Young oraz ludzi dobrej woli, którym pragniemy serdecznie podziękować w imieniu własnym i szczęśliwych dzieci.
Za przekazanie środków finansowych i pomoc w organizacji imprezy kulturalnej z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Z serca do serca” składamy serdeczne podziękowania dla:
Pana Piotra Tomańskiego i Pana Marka Rząsy – Posłów na Sejm RP
Pana  Roberta Chomy - Prezydenta Miasta Przemyśla
Panów Wojciecha Błachowicza, Grzegorza Haydera - Zastępców Prezydenta Miasta Przemyśla
oraz dla Radnych Rady Miasta Przemyśla.  
Pana Kazimierza Steca - Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu
Pana Mariusza Tkacz - Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu
Pana Janusza Hamryszczaka – dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu
Fundacji Ernst & Young
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Przemyślu
Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Przemyślu
Funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
oraz dla Pana Macieja Kozłowskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu
Duży wkład w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy włożyła Pani Ewa Frankowska oraz Aneta Garczyńska przedstawiciele Koła TPD „DOM”.
 
Z poważaniem

Prezes
Podkarpackiego Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie
mgr Grzegorz Piestrak

 

JPGDni Rodzicielstwa Zastępczego-25 maja 2013 r.

JPGDni Rodzicielstwa Zastępczego-25 maja 2013 r.

JPGDni Rodzicielstwa Zastępczego-25 maja 2013 r.

JPGDni Rodzicielstwa Zastępczego-25 maja 2013 r.

JPGDni Rodzicielstwa Zastępczego-25 maja 2013 r.

JPGDni Rodzicielstwa Zastępczego-25 maja 2013 r.

JPGDni Rodzicielstwa Zastępczego-25 maja 2013 r.

JPGDni Rodzicielstwa Zastępczego-25 maja 2013 r.

JPGDni Rodzicielstwa Zastępczego-25 maja 2013 r.

JPGDni Rodzicielstwa Zastępczego-25 maja 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 29-05-2013 13:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43