8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 8 i nr 14 w budynku przy ul. Kopernika 26, nr 14 w budynku przy ul. Śnigurskiego 18, nr 2 w budynku przy ul. Frankowskiego 4, nr 2 w budynku przy ul. Grodzkiej 3, nr 9 w budynku przy ul. Mickiewicza 39, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 285 i nr 281 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 898 obr. 207, nr 1801 obr. 207, nr 1151 i nr 1148 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 561 i nr 555 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 09 lipca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 29-05-2013 08:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-09-2013 15:21