10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, położonych przy ul. Wysockiego

INFORMACJA 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Przemyśla, położonych w obrębie 201 miasta Przemyśla przy ul. Wysockiego, oznaczonych jako:

  • działka nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydzielonej części w działkach nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 132/14 o pow. 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha,
  • działki nr 133/6 o pow. 0,1299 ha i nr 135/2 o pow. 0,1743 ha wraz z udziałem 1/16 niewydzielonej części w działkach nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 132/14 o pow. 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów.

               Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 5 lipca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 24-05-2013 12:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:23