20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 5 w budynku przy ul. Mickiewicza 39, nr 10 w budynku przy ul. Konopnickiej 1, nr 1 w budynku przy ul. Słowackiego 23, nr 5 w budynku przy
ul. Kraszewskiego 7, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 561 i nr 555 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 156 obr. 207, nr 959 obr. 207, nr 1203 i nr 1202 – stanowiącej podwórko obie w obr. 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 2 lipca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-05-2013 14:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-07-2013 12:44