-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXIII Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II - 09.06.2013 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu
przy współfinansowaniu
  Gminy Miejskiej Przemyśl
organizują
XXIII Ogólnopolski Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II

 

Przemyśl – Kalwaria Pacławska 9 czerwiec 2013
 
Trasy rajdu:
Nr 1 „Szlakiem bł. Ks Jana Balickiego”
:
Grupy Przewodników i Przodowników KRESY przy Klubie Górskim KARPATY  PTTK 

Zbiórka w dniu 09.06.2013 ( niedziela) o godz. 14:00 przy Archikatedrze rzymskokatolickiej ul. Zamkowa w Przemyślu 
Przejście na trasie: Przemyśl ul. Sanocka – Kruhel Wielki – Wapielnica (394 m n.p.m.) – Zielonka – Park Miejski – Plac  Niepodległości (pomnik Bł. Jana Pawła II)
Długość trasy: 6 km Punkty: GOT 7, OTP 6.
Prowadzenie: Beata Hop
 

Nr 2 „Bogactwo przyrody na pątniczym szlaku”:
Koła Przewodników PTTK
 
Zbiórka w dniu 09.06.2013 (niedziela) o godz. 11:00 na parkingu Rybi Plac (obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej). Przejazd do Rokszyc.
Przejście na trasie: Rokszyce – Helicha – Wapielnica (394 m n.p.m.)  – Zielonka –Plac Niepodległości ( Pomnik bł. Jana Pawła II).
Przejazd autobusem do Rokszyc płatny 5 zł dodatkowo + wpisowe.
Długość trasy: 12 km Punkty: GOT 12, OTP 12
Prowadzenie: Stanisława Bańcarz, Janusz Wojtasiewicz
 
Nr 3 „Szlakiem pątniczym od Kalwarii do Przemyśla”:
Klubu Górskiego KARPATY PTTK

Zbiórka w dniu 09.06.2013 (niedziela) uczestników o godz. 8.00 przy dworcu PKS  w Przemyślu ul. Czarnieckiego. Przejazd do Kalwarii zamówionym autobusem. Godz. 9.00 Msza Św. w kościele OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.
Wyjście o godz. 10.00 na trasę: Kalwaria Pacławska – Huwniki – Gruszowa – Koniusza – G. Szybenica (496 m n.p.m.) – Helicha – Wapielnica (394 m n.p.m.) – Plac Niepodległości w Przemyślu ( Pomnik bł. Jana Pawła II).
Długość trasy: 23 km. Punkty: GOT 25, OTP 23
Przejazd autobusem do Kalwarii Pacławskiej płatny 5 zł dodatkowo + wpisowe.
Prowadzenie: Dariusz Hop

Nr 4  Rowerowa
Klubu Górskiego Karpaty PTTK
Zbiórka uczestników w dniu 09.06.2013 (niedziela) o godz.12:45 przy pomniku Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 13:00.
Przejazd na trasie: Przemyśl- Wapowce – Korytniki – Krasice – Krzeczkowa - G. Paproteńka – Olszany – Rokszyce - Zalesie - Przemyśl.
Długość trasy: ok. 45 km ;  Punkty: 10 K.O.T.
Prowadzenie: Jan Paradysz

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 3- rowerowej
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno-rekreacyjne tj. ok. 15 km/h. Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność - Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, Szkolne Koła PTTK, Oddziały PTTK, drużyny harcerskie, indywidualni turyści. Młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli, rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.
Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować przyrodę, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz
postanowień niniejszego regulaminu i podporządkować się ustaleniom organizatorów.
Zgłoszenia i wpisowe: ostateczny termin: 03.06.2013 (poniedziałek) należy dokonać w biurze O/PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel: 16 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

  • Dzieci do lat 6                                                 - 4 zł
  • Członkowie PTTK                                           - 5 zł
  • Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły   - 6 zł
  • Nie zrzeszeni w PTTK                                    - 7 zł

opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są od opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu młodocianych)
 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
Pamiątkową odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 50 osób, które dokonają wpisowego), opiekę kierowników tras, poczęstunek na mecie rajdu przy pomniku bł Jana Pawła II w postaci: „kremówki papieskiej”, kawy, herbaty, ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy.

Zakończenie w dniu 09.06.2013 (niedziela) o godz. 17:30 na Placu Niepodległości przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II.
 
Postanowienia końcowe:
Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie,  a wpisowe nie podlega zwrotowi. Transport do punktów startowych płatny dodatkowo przy wpisowym w biurze PTTK.
Opiekunowie drużyn szkolnych ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian  w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 20-05-2013 13:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-05-2013 14:06