2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przebudowa szkoły i nowe lokale socjalne

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

 

W dniu 6 maja br. zawarta została umowa z Wykonawcą robót, w ramach której przewidziane jest wykonanie zabudowy tarasu z przeznaczeniem na aulę szkolną oraz przystosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych przez zamontowanie windy hydraulicznej. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 10 maja br. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Miejska Przemyśl  uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 90% kosztów zadania.

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 527.377,99 zł.
Planowany termin wykonania inwestycji: 30 wrzesień 2013r.

 

Przebudowa budynku przy ul. Herburtów 40

W dniu 16 maja br. została podpisana umowa z Wykonawcą robót, a przekazanie placu budowy planowane jest na dzień 23 maj br. Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku przy ul. Herburtów 40 na 5 lokali socjalnych o łącznej pow. użytkowej ok. 237 m2. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 416.399,11 zł.

Na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego cześć kosztów (40%) zostanie pokryta ze środków Funduszu Dopłat do tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Opublikował:  | Data publikacji: 20-05-2013 13:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:41