13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl 2013 - 2032

Zakończyły się prace nad "Programem usuwania azbestu z terenu gminy miejskiej Przemyśl na lata 2013 - 2032" opracowanym na zelecenie Urzędu Mijeskiego - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Program obejmuje:

1. Zestawienie wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
2. Zestawienie ilościowe i jakościowe materiałów zawierających azbest w układzie trzech stopni pilności.
3. Określenie możliwości i sposobu usuwania wyrobów zawierających azbest.
4. Sposoby oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych przez osoby fizyczne oraz Gminę na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest.
5. Harmonogram realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
6. Wskazówki edukacyjne z zakresu szkodliwości wyrobów zawierających azbest.
 

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe znaczenie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty szeroko były stosowane jako pokrycia dachowe, a rury, stosunkowo niewielkie ilości, do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych. Na terenie gminy miejskiej Przemyśl najwięcej odpadów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych budynków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, z 2001 r. poz. 1206) głównie będą to odpady z przypisanymi kodami klasyfikacyjnymi:
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
Odpady te należą do niebezpiecznych.

Z treścią Programu można zapoznać się w Wydziałe Gospodarki Komunalnej i Ochorny Środowiska  UM w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a lub na naszej stronie intenetowej - Biuletynie Informacji Publicznej , Tablica ogłoszeń

Opublikował:  | Data publikacji: 16-05-2013 14:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40