17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU PRZY UL. RAKOCZEGO

Przemyśl, dnia  16 maja 2013 r.

MK-IV.6845.59.2013                                                                   

INFORMACJA

W dniu 8 maja 2013 roku został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem pod miejsce parkingowe nr 1, będącej w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla przy ul.  Rakoczego, oznaczonej jako część działki nr 1431 o pow. 0,0015 ha, objętej KW Nr PR1P/00043436/8.

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 80,78 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt 78/100) plus należny podatek  VAT,

W terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 30 kwietnia 2013 r., wadium wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę opisywanej nieruchomości.

Na dzierżawcę, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 1431 o pow. 0,0015 ha w obrębie 207 m. Przemyśla została wyłoniona Pani Beata Dziadek, za cenę rocznego czynszu dzierżawnego 200,78 zł (słownie złotych: dwieście 78/100) plus należny podatek VAT.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-05-2013 13:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-06-2014 10:38