13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU PRZY UL. NARUTOWICZA

Przemyśl, dnia  16.05.2013 r.

MK-IV.6845.53.2.2013                                         

 

 

INFORMACJA

 

W dniu 08 maja 2013 r. roku został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod uprawy warzyw, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 m. Przemyśla przy ul. Narutowicza, oznaczonej jako część działki nr 477/3 i nr 476/3 o powierzchni 0,0177 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PR1P/00057233/6.

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 21,18 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden 18/100) plus należny podatek VAT.

W terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 30 kwietnia 2013 r., wadium wpłaciły dwie osoby, które zostały dopuszczone do udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę opisywanej nieruchomości.

Na dzierżawcę nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 477/3 i nr 476/3 o pow. 0,0177 ha w obrębie 205 m. Przemyśla został wyłoniony Pan Jerzy Mysłowski, za cenę rocznego czynszu dzierżawnego 53,18 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy 18/100) plus należny podatek VAT.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-05-2013 13:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-06-2014 10:38