11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Kopernika 9

INFORMACJA 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej KW Nr PR1P/00101477/2, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla przy ul. Kopernika 9, oznaczonej jako działka nr 337/2 o pow. 0,3112 ha i działka nr 323/2 o pow. 0,0027 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 26 czerwca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 15-05-2013 12:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:22