15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy
ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 48 w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 16, nr 7 w budynku przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 8 i nr 14 w budynku przy ul. Bartosza Głowackiego 12, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 2758 i nr 2759 – podwórko obie w obrębie nr 202, nr 1131 i nr 1130/1 - podwórko obie w obrębie nr 205 oraz nr 1762 i nr 1769 – podwórko obie w obrębie nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 25 czerwca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-05-2013 14:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-07-2013 12:44