9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Promocja branży polskich specjalności żywnościowych zagranicą

W związku z informacją o możliwości uruchomienia przez Ministerstwo Gospodarki dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców chcących wziąć udział w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych (w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do Agencji Rozowju Rolnictwa z prośbą o rozpoznanie zainteresowania udziałem w projekcie. Zainteresowani przedsiębiorcy są proszeni o udzielenie informacji nt. ewentualnego złożenia przedmiotowego wniosku, a także szacunkowej wnioskowanej kwoty. Informację należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2013 r.

Branżowy program promocji branży polskich specjalności żywnościowych obejmuje okres od 14 maja 2012 roku do 31 maja 2015 roku. Działania promujące organizowane w ramach programu realizowane są na terenie krajów: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Uczestnikami Branżowego Programu Promocji mogą być przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich podstawowa działalność gospodarcza jest zgodna z następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007:

-         10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

-         10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

-         10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,

-         10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,

-         10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

-         10.51.Z – Przetwórstwo mleka i wyrób serów,

-         10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

-         10.71.Z – Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

-         10.72.Z – Produkcja wyrobów ciastkarskich,

-         10.73.Z – Produkcja makaronów,

-         10.82.Z – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

-         10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy,

-         11.01.Z – Produkcja wódek,

-         11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,

-         11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,

-         11.05.Z – Produkcja piwa.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych związanych z udziałem maksymalnie dwóch (2) przedstawicieli jednej (1) firmy w działaniach promujących wskazanych w komponencie A (wykaz działań w załączeniu).

Dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis, której wartość w przeciągu ostatnich 3 lat podatkowych nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (włączając kwotę wnioskowaną w ramach projektu).

Szczegółowe informacje nt. branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych można znaleźć na stronie ARR w zakładce Branżowy Program Promocji: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1914&Itemid=74   

Natomiast ogólne zasady Poddziałania 6.5.2. POIG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z następującymi osobami:

Agata Szcześniak – tel. 22 661 70 45 ()

Ewa Kozanecka – tel. 22 661 76 36 ()

Opublikował:  | Data publikacji: 13-05-2013 13:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40