32 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Bohaterów Getta

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 267/2 o powierzchni 0,0042 ha oraz działka nr 272 o powierzchni 0,0249 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055376/6, położonej przy ul. Bohaterów Getta w Przemyślu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r.

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Opublikował:  | Data publikacji: 10-05-2013 08:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:04