20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XLVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 10 maja 2013 r. (piątek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 13 w Przemyślu poprzez likwidację oddziału żłobkowego – proj. nr 94/2013.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 16 w Przemyślu poprzez likwidację oddziału żłobkowego - proj. nr 95/2013.

4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Przemyślu - proj. nr 96/2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych Zaocznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu - proj. nr 97/2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie stopniowej likwidacji Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu - proj. nr 98/2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1w Przemyślu - proj. nr 99/2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Przemyślu - proj. nr 100/2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Przemyślu - proj. nr 101/2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Przemyślu - proj. nr 102/2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 w Przemyślu - proj. nr 103/2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Przemyślu - proj. nr 104/2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu - proj. nr 105/2013.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych im. Księdza Franciszka Winnickiego w Przemyślu, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego                         i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu - proj. nr 106/2013.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Przemyślu oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu - proj. nr 107/2013.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Strategii rozwoju edukacji dla miasta Przemyśla na lata 2008-2015" - proj. nr 108/2013.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek opiekuńczo–wychowawczych - proj. nr 109/2013.

18. Zakończenie obrad.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-05-2013 15:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:42