7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie w ramach projektu Comenius

Od siedmiu lat Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu uczestniczy w programie Uczenie się przez całe życie – Comenius, zdobywając fundusze na mobilności szkolnej kadry pedagogicznej i realizując ciekawe projekty, współpracujemy z 13 szkołami w 10 krajach Europy. Nad całością tego przedsięwzięcia czuwa nauczycielka języka angielskiego, pani Małgorzata Łupicka.

Zgodnie z planem w dniach 1-8 marca 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie uczestników programu (poprzednie, rozpoczynające pracę nad projektem miało miejsce w Hiszpanii w miesiącu październiku). Tym razem nauczyciele z sześciu krajów europejskich przybyli do Charlton-on-Otmoor w Wielkiej Brytanii.

Naszą szkołę reprezentowali: pani Małgorzata Łupicka - koordynator projektu, pani dyrektor Beata Kosicka-Siwak oraz panie Renata Horniatkiewicz-Daćko i Anna Nowicka. W nagrodę za najlepsze wyniki w nauce wraz z nauczycielkami pojechały również uczennice klasy szóstej: Martyna Chruszcz, Alina Rodzeń i Julia Zajlo. Dziewczynki miały okazję zobaczyć Londyn, być uczennicami szkoły angielskiej przez kilka dni, mieszkać w domach angielskich rodzin, a także przeżyć przygodę swojego życia nabywając nowych doświadczeń i zainteresowań.

Ponad 30 uczestników z Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Polski, Holandii i Wielkiej Brytanii prezentowało wyniki działań w ramach projektu Europe in our minds,Europe in our lives, dzieliło się swoimi doświadczeniami i zwiedzało Bicester, Oxford i Muzeum Kolejnictwa w Quainton. Kolejne spotkanie odbędzie się w maju tego roku w Olbii na Sardynii. Później kolejno w Bułgarii, Holandii i w Polsce gdzie w maju w 2014r. w Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu spotkają się nauczyciele i uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich na zakończenie projektu. Dzięki staraniom koordynatorki projektu, pani Małgorzacie Łupickiej, do szkoły trafiło ponad 50 tysięcy euro. Pieniądze te niewątpliwie wsparły budżet szkolny, dzięki czemu już w 2007 roku zakupiono pierwszą tablicę interaktywną, komputery do biblioteki i inne cenne wyposażenie służące realizacji projektu, a co za tym idzie, uczniom. Zgodnie z celem programu większość funduszy przeznaczana jest na mobilności szkolnej kadry pedagogicznej, dzięki czemu niemal wszyscy jej członkowie mogli odwiedzić partnerskie szkoły, dzielić się doświadczeniem, czerpać pomysły, wzbogacać warsztat pracy i poszerzać horyzonty. Więcej o projekcie i spotkaniu poczytać można
na szkolnej stronie internetowej www.sp11.przemysl.pl

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 06-05-2013 09:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-05-2013 10:17